Nəsimi filmi

Film Azərbaycan xalqının görkəmli şair və filosofu, hürufi təriqətinin nəğməkarı, insan zəkasının, istedadının və hisslərinin gözəlliyinin tərənnümçüsü İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr olunmuşdur

Rejissor: Həsən Seyidbəyli
Ssenari müəllifi: İsa Hüseynov
Operator: Rasim İsmayılov
Rəssam: Məmməd Hüseynov, Mais Ağabəyov
Bəstəkar: Tofiq Quliyev
Səs operatoru: Akif Nuriyev
Montaj rejissoru: Tamara Nərimanbəyova

Rollarda:

Rasim Balayev – İmadəddin Nəsimi
İsmayıl Osmanlı – Fəzlullah Nəimi
Xalidə Quliyeva – Fatma
Kamal Xudaverdiyev – Yusif
Tofiq Mirzəyev – Dövlət bəy
Almaz Əsgərova – Şəms
Səməndər Rzayev – Şirvanşah I İbrahim
Məmmədrza Şeyxzamanov – Şeyx Əzəm
Yusif Vəliyev – Teymurləng
Muxtar Maniyev – Miranşah
Əbdül Mahmudov – dərviş
Ə.Atakişiyev
Tariyel Qasımov – hürufi
Gümrah Rəhimov
Əfrasiyab Məmmədov – Teymurun döyüşçüsü
Səyavuş Şəfiyev – Mahmud
Hafiz Fətullayev
Sadıq Həsənzadə – Qara əmi
Dadaş Kazımov – Əli
Mayak Kərimov – Mirəli
Telman Adıgözəlov – hürufi
Məmməd Əlili – Mirzə
Əhməd Əhmədov
Ramiz Məlikov – sui-qəsdçi
Sadıq Saleh
K. Rəsulova
F. Sekandçed
R. İbrahimova
N. Zeynalova
R. Rüstəmov
Elxan Ağahüseynoğlu – Bahadır
Rəna Səlimova – rəqs edən (titrlərdə yoxdur)
Nadir Əzməmmədov (titrlərdə yoxdur)
Fərəc Fərəcov – mürid

1366
01:37:50
71%
Səsvermə : 7