Axırıncı aşırım filmi

Kinoromandır. Kino əsərindəki dramatik hadisələr Azərbaycanın dağ kəndlərinin birində sovet hakimiyyəti qurulduğu ilk illərdə baş verir.

Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
Ssenari müəllifi: Fərman Kərimzadə
Operator: Rasim İsmayılov
Rəssam: Nadir Zeynalov
Bəstəkar: Arif Məlikov

Rollarda

Həsən Məmmədov – Abbasqulu bəy
Adil İsgəndərov – Kərbəlayi
Məlik Dadaşov – Qəmlo
Hamlet Xanızadə – Talıbov
Həsənağa Turabov – Xəlil
Şəmsi Bədəlbəyli – Şabanzadə
Tamilla Rüstəmova – Növrəstə
Şahmar Ələkbərov – İman
Əbdül Mahmudov – Bəylər
Sadıq Hüseynov – Səməd
Elxan Qasımov – Vəli
Fazil Salayev – Rəşid
Abbas Rzayev – Yaqub kişi
Əhməd Əhmədov – Kərbəlayinin adamı
Muxtar Avşarov – Rəsul
Əlisəttar Məlikov – Şirəli
Məmmədsadıq Nuriyev – Kəndli
Tariyel Qasımov – Xudayarın qardaşı
Bahadur Əliyev – Eyvaz
Yusif Yulduz – Kərbəlayinin adamı
Elxan Ağahüseynoğlu – Komsomolçu
Dadaş Kazımov – Səməndər
Gümrah Rəhimov – Kərbəlayinin adamı
Nəcibə Behbudova- Kəndli
Kamil Qubuşov – Kəndli
Ə. Xəlilov – Kəndli
Kübra Əliyeva – Kəndli
D. Abdullayeva – Kəndli
Hacı İsmayılov – Kəndli (titrlərdə yoxdur)
Kamil Məhərrəmov – Kəndli (titrlərdə yoxdur)

1499
01:23:20
71%
Səsvermə : 7